top of page

Çalışma Alanları

Didem Sercan, yetişkinlerle bireysel seanslarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi ve Varoluşçu Yaklaşımlar ile çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları şu şekildedir:


- Depresyon
- Kaygı bozuklukları (Panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, performans kaygısı vs.)
- Kayıp ve yas
- Travma
- Stres
- Öfke problemleri
- İlişki ve evlilik problemleri
- İş yaşamına ilişkin sorunlar
- Varoluşsal meseleler (ölüm kaygısı vs.)
- Kişilik bunalımları
- Kişilik bozuklukları
- Psikosomatik bozukluklar

- Kişisel gelişim

Durgun deniz
bottom of page